NOUL ORFEU * antologie de poezie română de azi

■ DAN ANGHELESCU


Elegii

 

* * *

 

şi iată-mă deodată

industrie târâtoare/ eternităţi ezitante…/ în

spaţiul mereu mai strâmt

aştepţi să se termine /istoria/ ideologiile /erele/ evul

 

dar eu chiar aş putea să le /spun să le arăt cum

a-nceput galapagosul / cum cade noaptea pe geamul

murdar al tramvaiului paişpe cu/măturătorii

zilnicăria / cu armele toamnei

 

şi chiar o elegie rătăcind către noapte…

 

Santa Maria Formosa/însemna

să nu locuieşti pământuri /absurde apoi /totul

chiar totul/ devenea secretă solie…

 

aşadar unde să-ţi afli senin adăpost?/ unde nemuritoarea

pe care n-o mai aştepţi/ să te zărească

prin autistele gramatici ale materiei…/poarta grădinilor

nu s-a deschis…dar tu încă respiri/ şi visezi/…

 

what is the meaning of spiritus mercurius/ mr. Jung?

 

  

  *

 

voce a celei albe/  fiinţa de vânturi / ştiaţi …

 

când obiectele din jur devin/ fremătătoare

când încă de-ai putea-o privi/ viaţa se mistuie/

 

casă în flăcări /iubito/ casă lunecând

morminte lucii de/ aer…

 

de câte ori

i-ai trecut sufletului meu/ o adiere a copilăriei

şi toată fervoarea zilelor / unde

copaci incandescenţi aiurau/ doar tu ştii

nu-i aşa că tu ştii /cuvîntul de veghe…

 

prin somnul tăcutelor /temple

teracote albastre / chiar înfloreau

 

 
*

 

în dimineaţa în /care cafelele sunt reci

 

ei îmi dau /dreptul să –ţi vorbesc din oglinzile / gelatinoase…

pour notre lumiere qui est une maladie

 

vin corbi din norduri adietoare şi reci

dar trebuie să simţi cum se lichefiază

nisipurile aduse din insulele fiinţelor alb-electrice…

umbrele dansul şi sunetul letal

prin care fiinţa iubită alunecă /depărtate şi singure/ neguri

 

cel ce veghează cu nopţile lui/ sub

privirea sticloasa a acestor cuvinte/

nici n-a- început/ să respire…

 

toate mormintele / se îngroapă în noi…

 

 

 

 
*

ai fi crezut că vorbise o pasăre…

lângă ora acelor ape / ora

rămasă fără de nume/ …se prevesteau /

furtuni…

o, les  fous du langage

 

târzii întrebătoare/ presimţiri de amurg

la marginea prăbuşirii / m-ai fi strigat

iubito

mi-ai fi cerut înapoi/ o noapte înaltă/ a nemăsuratelor

temple albastre

eşti casa durabilă/ şi aerul din

freastra deschisă/ spre toate /depărtările

drept…

 

copacii / mai albi ca nişte fete/ îndrăgostite

dintr-un oraş străin

pe mâna mea / vestesc

un înger al lucrurilor ce încă/ nu s-au rostit

 

*

 

somn al asfalturilor din lungi pelerinaje

columnele stăruie-n /străzi

halucinează /milenii întregi cu îngândurările lor

vuind şi vuind…/ o înaltă ivire

mereu e în lume/ de-ne-cuprins

doar o fiinţă a viitorului/ ar desluşi

povara şi semnul tristeţii/ venind / de din

cuvântul însângerat …

 

şi e o…/nemântuire trecând prin galbene iatacuri

m-ai fi strigat de sub grele

adâncuri de zid

 

în neatenţia generală / în disoluţia fiinţei

să mori într-o /pasăre/ într-un limpede strigăt…

dar din…al cărui neant?

 

 

 

 

 *

 

 

din niciodată/ din nicăieri ori din ivirea acelui mare şi

nesfârşit crepuscul

să simţi / iubito/ că zodiile chiar acum se destramă-n

treziri înrourate/ şi întrebătoare

 

* * *

şi atunci ar fi trebuit să vorbesc…

îngerul /la fleur de fumée/

îmbrăca argintii disonanţe/  tulburând toamna

singurătăţile/ apa

 

poate că totuşi/ soldaţii acestei secunde vor / rupe

cămăşile  fosforescente /tăcerea prin care

te simţeai /

părăsit / de fiinţe albastre

 

peste

golul din gânduri

cât o câmpie

dumnezeirea…

or să se-adune plopii svelţi turnaţi  în argint

 

uzine ale încremenirii /plutesc de pe acum/ şi/ de la mari înălţimi

oraşe mortuare duc vântul orb

al zilelor dintr-o /iarnă imaginară

 

what is the meaning of spiritus mercurius/ mr. Jung?

 

 

*

 

dar ei nu contează şi voi nu contaţi/ răcneau păzitorii

un  înger de fum plutea-n asfinţit sticloase şi negre

făclii / în această mişcare eternă/ cortina cădea

pe îngheţate prelungile mâini de argint

 

/imaginarul pendul plutea peste/ lume

cu boreale jocuri acolo unde/ nocturnă /marea

în părul tău pusese duhuri albe şi lungi

elencos/ elencos…

vom trece mai departe spuneai ca dintr-o hipnoză/ cu

străluciri /şi smile-uri atârnătoare /furaseşi ceva, un abur uşor de

din  fotografiile în sepia …/ dar

 

stranii şi lungi sunt drumurile în noapte /adiind adiind

eu /de la mari depărtări  /sus-fleur-chemise

 

 

 

*

gândul părea zidul–de-netrecut…

 

având în vedere că

obiecto-fiinţul se confecţionează din /abanos şi iarbă/ tomnatecă

metale nobile sau / mai simplu? /

fier piatră cupru/ parazitoze fatale/ îngândurări …

 

călătorim în raniţă cu /o apropiere a iernii

cu o/ ţară latentă /

şi fără scăpare

oraşe  / poduri aglomeraţii

la marginea/ serii erau / sub prăpăstii adânci

voci de vânt /de zăpadă /de scrisori /de peste /lume şi trenuri

mereu răpindu-te/ mereu şi mereu

 

*

infinit- translucidă-n suspensii/ ciudate/ cutia

cu lieduri de sticlă/  şi mici

delirante/ subtile mecanisme … / se trezeau răspunsuri/ neaşteptate…

un munte nelocuit venea acolo noaptea cu/ oseminte şi

linişti

aer abia luminat şi/ comfuz ca un furtun de/ vocale /cum să

nu ştii?/ doar eu te rosteam fără să /te destăinui

şi /Doamne / se făcea primăvară

 

te povesteam / pur şi simplu te povesteam/ mie

ţie/ şi altora mulţi …şi oricui ar fi venit lângă mine/ Tu

şi Tu şi Tu şi Tu

ca râurile iuţi/ ale tăcutelor zodii/ eram împreună un strigăt

venind prea târziu / o cât de târziu/…

 

 

 

*

 

şi ce jertfă fusese aceea/ deliram

cu genunchii sfâşiaţi / de credinţe şi noapte

într-o aproape neverosimilă reînflorire/ dar tu ştii

chiar ştii despre ce povestesc/sub pânda neîndurătoare

a constelaţiilor

 

*

toamna-şi strigase prin noi/ dementa şi roşia carne

şi veneam/ dintr-un mirt plutitor/ plin de amurguri şi

zei/ but I am a lost man/… sufocat  şi ucis sub

coduri de bare…

 

… ţip şi totuşi nu mă trezesc / acolo în

nemişcătoare tărâmuri de seară  /sub piatra şi

talpa de aur a toamnei

je suis ce cours de sable qui glisse

 

*

ce am fi putut spune despre noi/ despre mare / şi despre

nisipurile aducătoare de singurătăţi/ când stelele tac

de mii de ani/ totuşi tac…

imaginează-ţi  o abstracţiune foşnind colosal/ delirând

o asfixie a /culorilor

mari frunze şi uimiri /eleate/ safirul lor întunecându-se aerian

spasm gingaş şi totuşi epileptic al veşnic întrebătorului

 

Cortèges o cortèges / Cest quand le roi sen allait…

 

nu /mai purtăm nici semne/ câtă vreme gloria acelor

obiecte sublime /aparţinând disperării

imperceptibilele suavele/ obiecte or să mai zacă/ atinse

de holocaustul alb sub ninsori /cu psalmi şi ectenii…

ne-am fi putut lăsa sub înserare toţi îngerii din/ neverosimila noastră

amiază

 

 

* * *

 

ascunsă depărtată / şi străină /

mare –i vântoasa/ şi plină de clopote/acolo

deasupra…

 

ne înconjoară… şi de/ din nimeni /suindu-şi somnul

fiinţe vegetale cu tot cu /libertatea

lor / vor să îmbrace lungi rochii /de seară …

/ lângă pluta meduzei

şuieră marfarele/ din alte lumii/încât obiectele lied devin

neîndurătoare / iar eu abia de mai înţeleg /locuirea…

 

nu ştiu să mai locuiesc /în mişcarea lor lentă sticloasă şi stranie

/ perisabile/ vai/ obiectele lied…/ dezbrăcare de /inimă

o mână amară a scrijilat evanghelii /pentru

marile/ albele vânturi şi voci/ unde se

clatină încă/ameţitoarele drumuri ale planetei

…am locuit la Combray/ în indicibila cifră a nopţii/… la un

aliniat fără nume al Legii/ se mai aude glasul Lui

Eu sunt Cel ce sunt

 

 

* * *

 

zidesc pământul şi /revoluţiile/ chiar

în lividitatea pură a Dumnezeirii… /şi nu mai ştiu cine sunt

din anotimpurile noastre se arată/ un viitor străin

vezi bine/nu am nimic să mai dăruiesc

/şi doar/ strig/ peste infuzia tulbure a sorţii

rugând în tăcere

ca dintr-o apă înfometată/ ca şi cum aş putea

să-mi mai spun

Il est 17 heures et tu saurais

mourir….

 

  

 

*

apocalipsis cum figuris

o /paranoia a cuvintelor sinucigaşe

douceur d’autrefois

undă netrebuincioasă…/şi gacială…

uitând că ele ne vin de departe/ de foarte departe

cu verdele întuneric al morţii care  coboară

verdele/ chiar El / silabisindu-ne

peste / un finalul de emoţie… prin

urmare/ repetăm/ reluăm de la cadenţă…

/am fost opriţi… / ideile gâtuite cu laţul într-un ungher pestilenţial

de realitate

să îţi aduci propriul suflet pe braţe/ când lumina se /sparge sub paşi

uşori/ o /femeie a viitorului cine să fii la/ casele cerului

enoriaşul din mine îşi poartă/ argintul şi nordurile/ înceţoşate

cine să fii când timpul aprinde /imens şi pustiu

făcliile negre/ ne construim împreună cu / fermecătorul

marele plâns al spânzurătorii însingurat într-o/ pasăre

la mizul nopţii pe stradă să /te simţi cineva când/ toate ferestele râmân
închise şi tarotul  / e doar un diazepam

peisaj al /libertăţii demenţiale / îţi mai vine să scrii/ îţi mai vine/ dacă

arunci funia în tavane

 

imaginarele mori

te ameninţă de/ din  litofanii /good night, sweet prince…

 

 

* * *

 

unde te crezi/ unde naiba te crezi/

maşinile tocmai iau foc în biserici/ abuz al memoriei/ cu

toate uşile zăvorâte pe-afară / ninsori disperare şi de mult/ uitatele

mari /înţelesuri care inexplicabil/ totuşi întârzie…

vânt bun/ muritori/ prin transhumanţa însângerată

a întunecării/ se

inventează instantaneu oglinzi high fidelity/ în /

friguroasa liniştire

în dulcea demenţă a eroului tragic

captif innocent qui ne sais pas chanter

 

* * *

astfel se poate /începe o părăsire uriaşă

strania apariţie a individului/ singur locu(i)tor

în depresiuni ale

proaspăt morbidei iluzii…/

 

o/ pasăre-copac un imperiu/ al satelor cosmice

unde nimeni nu m-a iubit/ unde marionetele îşi îndură/ sfoara

trasă dintr-o întreagă /istorie..oare îndrăgostiţii

rămân / promisiuni ale mereu depărtării/ în

case tăcute şi în legende ale civilizaţiei de consum/ ale nepăsării/

ale actorilor/ ale unui joc muribund din arhipelaguri

necunoscute/case

 

dar/ totuşi case tăcute

 

*

 

imperceptibil sunet /… glisando /..obiecto-fiinţul

mişca anotimpurile /…dacă

ai fi rămas cu ochii deschişi / pe şleaurile

zilei/ pe bancnotele triste din

buzunărelul secret fumegau/ cămăşi ale unui anotimp  din

totdeauna al nostru

albe  biciclete ziare şi tenişi/ călcai/

cu mulţimea de peşti/ multicolori în jurul picioarelor

dar şi cu menajeriile…o/ desigur şi cu ele…

cineva se aşează imperturbabil/ la această masă a /părăsirilor

 

indescifrabil şi definitiv

la malinconia vine să potrivească/ ceasurile… / îndelung

presimţită întunecare de sens

 

unde te crezi/ unde naiba te crezi/

mausoleul reginei adie de la mari depărtări ceea ce

încă/nu a fost scris / leprozerii ale nopţilor albe/din Pathmos

tânguie

glasuri moi de feştilă/ femeia

neagră trecea pe terase sub luna alchimică verde şi textuală/ şerpi

unduindu-i pe urmele paşilor

în ora/ de iarnă a

unui alt mileniu good night, sweet prince… good night

 

*

 

şi atunci ar fi trebuit să vorbesc

 

…au-delà donc des choses pleines de joie

traiectorii / cuvinte-libertăţi-ale-aerului

locomotive vast /imaginare

într-un text-anotimp/ text-pasăre / text -pasăre-pasăre/ copac

şi/ copac / transatlantic / text-banchiză polară şi…/ şi-câte-şi-mai-câte…

 

se strigă se zbiară se cântă  direct din partitura unui aide mémoire

se reprogramează o pierdută arcadie/cartagină / un argint târziu  şi un

gust de alchimii şi/ cerneluri…

 

în parcul oraşului aud încă /din depărtare venind

viscol de îngeri cu şosete albastre…

pândari ai nopţii supraveghează

disonantul obiecto-fiinţ

patafizice trenuri

întind lungi scrisori peste singurătatea / garsonierelor / a

avioanelor ce nu ajung niciodată…

 

…nu-i aşa că mi-ai scris un mesaj?/ nu-i aşa ?

 

 

*

 

în făr’de marginea lumii/

obiecte de aer / de somn de umbre şi brize / obiecte din

mări muribunde

cameră tristă/ cretă şi  argint

când eşti toamnă adiată de duhuri

 

viaţă a spitalelor secrete sub dimineţi lucitoare

 

în neatenţia generală/ în disoluţia fiinţei

 

oglinzile ascund bătaia inimii/ mele şi o lungă

chemare a balenelor sinucigaşe

 

*

 

atunci când / deasupra pădurilor construieşti/ adulmecat

de aisbergurile interioare / un lied pentru un

tărâm depărtat /şi veşnic sub seară

printre maşinile de cârpă şi sânge /lipseşte

/foşnetul/ grâul/ fereastra /

lăcrimând / în albul unei imagini

numai trecutul aleargă/ după noi/El durabilul între

prăpăstiile dintre lume şi marele Ludum

 

  

*

îmi mai telefonez o aripă-nour

pânză/ zăpadă /şi …/ linişte de ierburi ameţitoare …

zilele tac una după alta

schelete greoaie/ apele vântul memoria/ văd

stele /deasupra mării/ uitat în trenurile lungi

pustiite

 

nu mai e vreme/ nici ploile nu mă mai văd

ca şi cum poemul / mi-ar veni de din lăuntruri

chiar/ prin sângele mâinilor/ fantomatic

controlor de trafic

rămânem singuri /o/ cât de singuri mr.Jung

 

 

* * *

copacii se urcă în camioane noptatece /povestitori de

fum  şi cenuşă stau la răspântii foşnind / cuvinte de-ne-înţeles

din alt anotimp / se nasc făpuri ale drumurilor/ ciudate-s

mormintele lor/ de aur …şi adastă în aerul vechi

deci / printre inconceptibilele

lumii/ acvarii … pune tu ceva albăstrui

respiră şi pentru mine/..microfoanele philips

scriu poeme sinucigaşe pe un perete /foarte alb al

unei gări de provincie/ şi toate sunt aşa

precum s-a şi spus că vor fi

elementele, o, Noule Faust, Obiecto-Fiinţule

se visau aidoma cu sferele cereşti

 

*

 

în lumina amiezei erai

tânăra formă a unui strigăt / dansând / văluri ale verii care trecuse/ cu

fereastra

deschisă ai fi/ fluturat în volute rugina unui oraş/ ai fi

aruncat/ invizibili copaci silabisindu-mă /desigur…

de-ne-înţeles

printre toate cuvintele / înstrăinând prăbuşirea sentinţele ochii /osânda

ascunderea de cel

ce se uită ca un glonte în / mine

will you tell me the time?

*

 

/ trec gări provinciale cu lămpile aprinse în mâini

 

dulapurile grele

 

cu o graţie inutilă şi tragică

îmi părăsesc pe furiş/ încăperea

sunt/ milenii de somn

*

 

încep să-şi /audă singurătatea

/mătasea fără / sfârşit

un verde venit / din adâncuri

 

 

vorbesc singur /  ridic

/ voci ale  oaselor

 

noiembrie

ascunde în

mine o clipă de hârtie colorată

  


*

 

dintr-o sete ciudată…

stai/ cu  ploile lumii pe mâini

metalul lor necunoscut/  rece şi melancolic

adulmecă distanţe şi

în imposibila/ libertate /asteaptă

toamna

pe turlele /cu inimi electrice

 

 

miraje oarbe…

sub cernerea fierbinte a întâmplărilor /

 

bătrâna care vinde/ în tacere

mălai  urzici/cartofi hasmaţuchi şi pătlăgele

atinse de brumă face pe caldarâm

o întreagă poetică/’’…hypocrite lecteur, mon

semblable, mon frere!’’

 

 

amare

 

siderurgii ale singurăţii / stăm

la taclale

 

*********

TrackBack URI

Blog la WordPress.com.