NOUL ORFEU * antologie de poezie română de azi

■ IOANA TRICA

Ţările interioare

Încă mai pluteşti cu ochii închişi

prin ţările interioare

.

urmăreşti flăcările reci ale oglinzii

şi taci. o haină de tăcere

.

maiestuoasă şi lungă

îţi ţine de cald toată ziua

.

călătoreşti prin ţările interioare

într-un timp mereu inversat

.

luminile se sting una câte una

.

şi mai apuci să vezi că ultima

care se desprinde din cer

.

este luna

………….

Vremea cu faţă străină

Era un drum răsucit ca o

aducere-aminte

pe care plecam în fiecare seară

.

culori de piatră şi lemn

desenau umbre

peste chipul lumii

prins în unghiurile mişcătoare

ale vremurilor

.

un vis închis într-o scoică

de gheaţă

.

din depărtare

.

vremea cu faţă străină

mă privea dintr-o ţară străină

……………………………………

Primul răsărit de la facerea lumii

Într-o după-amiază plină de

îngheţuri

culoare de singurătate

se deschideau spre o nouă dimensiune

.

în craterul anotimpului

se răsuceau cercuri fierbinţi

luminoase

.

rămăşiţe ale primului

răsărit

de la facerea lumii

.

locul nu era cunoscut de nimeni

dar se regăsea

în visul tuturor

şi în apele lunii roşii

.

şi astăzi în noaptea de Crăciun

.

se mai văd luminile

.

arzând

.

încet peste case

…………………..

O insulă în mijlocul toamnei

Ceea ce se întâmplă

în timpul tău

în locul acela ca un ochi

în zăpadă

nu are legătură cu nimeni

.

pe coaja de gheaţă crăpată

pe care se urcă lumini

.

ceea ce fac eu acum

este să arunc vorbe ca nişte

seminţe

îngheţate în noapte

.

şi să-mi închipui

.

o insulă în mijlocul toamnei

.

al cărei rost şi al cărei înţeles

să moară odată cu mine

…………………………….

Ţara femeilor

A fost odată ţara femeilor

.

apropiată şi depărtată

.

neatinsă de timp

sau de moarte

.

adăpostind ochiul de argint

al izvoarelor

.

ţara fluturilor albi

răniţi de suflul obscur

al dorinţelor noastre

.

în care doarme uitată

.

creanga de măr

.

roţi de vifor adânci

.

trec pe sub brâul de umbră

.

ce-nconjură luna

……………………

Caii sălbatici

Cineva îmi şoptea în urechea dreaptă:

.

într-o viaţă lipsită de sens

te poţi salva

urmărind

.

mişcarea continuă

a sinelui spre centru

.

în jur se roteau sfere

se delimitau spaţii

se carbonizau dorinţe

.

fumul şi nimicul clipei de azi

întunecă

amintirea unui timp

unde

caii sălbatici păşteau liber

.

iarbă cu gust de jăratic

…………………………..

Altcineva

Altcineva îmi descântă timpul

altcineva îmi soarbe privirile

.

mă strecor prin serile calde

până uit de mine

uit că exist

.

privesc prin ferestrele timpului

altcineva priveşte prin mine

scot capul sub streaşina nopţii

şi-mi caut steaua

.

e o stea albă

într-o nebuloasă străină

dintr-un alt cer

dintr-un alt univers

.

altcineva îmi scrie cântecu-acesta

altcineva îmi şterge amintirile

pe care urma să le am

.

într-un alt cer

într-un alt univers

……………………..

Era un adânc

Era ca un nor

ca o ninsoare albastră

.

era ca un timp rupt din mine

.

un prezent înmuiat

în trecut

un viitor nedesprins

de prezent

.

mai era o umbră în cinci colţuri

a soarelui

.

era un adânc era nimic

era totul…

şi din toate acestea urma

.

să mă nasc eu

.

.

Regele păsărilor

Lui Attar, poet persan din secolul XIII

.

Învăluit în propria-i lumină

doarme Simurg

.

rege peste trei lumi:

de foc de aer şi de păsări

rege peste soarele

de la miezul zilei

peste soarele de la miezul nopţii

.

peste ţinutul de nicăieri

şi de niciunde

.

Simurg

nu-ţi întinde aripile uriaşe

peste cerul meu !

.

lasă-mi un colţ să privesc

răsăritul astrele dansul în cerc

al timpului şi-al anotimpului meu

.

învăluit în aripa-i de lumină

doarme Simurg

.

rege şi pasăre peste trei lumi:

de foc de aer şi de oameni

.

doarme Simurg

stăpân peste ultimul cer

…………………………….

Şarpele timp

Gem sub pietrele mari

urmele-adânci ale vremurilor

.

raza verde sângeră

.

peste cremenea roşie

şi pe capul din ceaţă

al păpuşii de jad

.

doarme marele şarpe

încolăcit şi visează

.

lumea pierdută !

.

umbrele pietrelor se lungesc

la amiază

.

în cercul lor vibrează aerul

.

şi eu – trecător singuratic

.

prin noaptea şarpelui timp

……………………………….

Spre steaua singurătăţii

Şapte luni răsar

pe cerul adânc al nopţii

.

m-am născut

în cercul destinului meu

.

înrudit

.

cu asprimea zăpezilor şi

soarele orb

.

cu tăcerea albastră a oceanelor

.

cu flacăra nopţilor violetă şi grea

.

şapte luni de diamant negru

.

alunecă rotindu-se-ncet

.

spre steaua singurătăţii

……………………………

În asfinţitul roşu

Ce rană e numele tău pe buzele mele

.

ce zadarnic luminează cărarea

în asfinţitul roşu !

.

o apă amară va şterge

urmele paşilor

.

nu va fi nici un om nici o umbră

între noi de acum

.

doar foşnet de păsări

îngheţate-n nisip

doar scurgerea norilor

în apele serii

dansând printre valuri de somn

.

şi netede insule zăcând netrezite

de la facerea lumii

.

doar atât va rămâne din noi

.

ce zadarnic luminează cărarea

.

în asfinţitul roşu !

……………………

Corul de greieri

Spuma unei zile tocite se sparge

de stânci

.

înserarea joacă peste închipuiri străine

.

nu vreau nimic. o stare de

absorbţie molatică

o înceţoşare evidentă se leagănă

peste gândurile mele

.

un golf de zăpadă se deschide

între pagini

.

vibraţiile acelei clipe

s-au stins ca un clopot

de seară

.

iar eu stau cu capul pe masă

.

şi-ascult corul de greieri

.

din grădina cu iarbă înaltă

.

Iluzia că suntem reali

Stare de poveste tomnatică

şi nici o imagine

nici un semn

.

că am coborî într-un galben

luminiscent

de aramă

.

într-un cer subteran cu constelaţii

înşelător de aproape

.

stare de poveste

tomnatică

.

şi iluzia că suntem reali

……………………………

Sfântul Apoi

Să ridicăm paginile acestea de foc

la nivelul vederilor noastre

înguste

.

să ni se răsfrângă pe chipuri

lumina lor

ca o gravură a timpului

.

peste credinţele însângerate amiaza

se sfâşie singură

.

târziu – foarte târziu

ieşim dintr-un cort greu de noapte

.

pe lângă noi

fără să ne vadă

.

trece acum timpul

.

şi sfântul Apoi

………………..

TrackBack URI

Blog la WordPress.com.